Magyarország nyitólapja
nyitólapomnak
kedvenceimhez
Az oldal ismertetése
Szent Korona Tan képes leírás - Alkotmány.tlap.hu
részletek »

Szent Korona Tan - Alkotmány.tlap.hu

Képes leírás

Itt vagy: alkotmany.tlap.hu » Szent Korona Tan
Keresés
Találatok száma - 9 db
A magyar Szent Korona eredetéről...

A magyar Szent Korona eredetéről...

A magyar Szent Korona eredetéről és kialakulásáról a kutatók álláspontja megoszlik, mégpedig alapvető kérdésekben. A Szabados Dezső tanulmányában - amelynek alapján cikkünk készült - részletesen áttekinti a Szent Koronáról eddig publikált véleményeket, állásfoglalásokat és történelmi utalásokat. Ezek alapján szerinte számos bizonytalanság, ellentmondás és kellően nem igazolt álláspont maradt megválaszolatlan.

A Szent Korona Tan története

A Szent Korona Tan története

A felbomló törzsi szervezet, és a megyerendszer bevezetése szükségessé tette, hogy a Kárpát-medence szabad népeinek I. István jogi biztosítékot adjon kiváltságaik, jogaik megörzésére és a király leválthatóságára. Ennek a gondolatnak a jegyében I. István király az ú.n. Szent Koronát a mindenkori király fölé emelte. I. István király Imre herceghez intézett Intelmei alapján az ű.n. Szent Korona jelképezi az országot mint területet, az ország polgárait, a közigazgatási rendszert, az apostoli keresztény hitet, az apostolságot, az uralkodó személyét, az uralkodói tulajdonságokat és képességeket, a jogi intézményrendszert, az igazságos ítélkezést, a társadalmi türelmet (toleranciát), az ország védelmét és az országban lakó, együttélő, vendégként befogadott idegen népeket.

A Szent Korona tana

A Szent Korona tana

Ősi, mondáinkban is tükröződő felfogásunk szerint a magyarság, mint nép, mint közösség hivatását Isten szabta meg, jelölte ki. Emese álmában ez úgy jelenik meg, hogy utódaiból szent királyok származnak, akik nem az álomlátás helyén, hanem attól nyugatra terjesztik ki hatalmukat. Ezer évvel ezelőtt Szent István Rómába küldte Asztrik püspököt. Asztrik küldetése, Géza nagyfejedelem és István munkájának elismeréseként, királyi diadém (vissza-) hozatala és a királyság elnyeréséhez a pápai elismerés volt.

Politika magazin hírek
A kormány tagadja, hogy az EU blokkolta volna a paksi bővítést
A kormány tagadja, hogy az EU blokkolta... Blokkolta az Európai Bizottság Magyarország 12 milliárd eurós atomenergetikai megállapodását Oroszországgal - állította a Financial Times. Bár az Index szerint az ő kérdésükre Navracsics Tibor EU-biztos is megerősítette a vétót, Giró-Szász András kommunikációs államtitkár később tagadta az FT hírét és hozzátette, helyreigazítást kértek a laptól. Nem hagyta...
A Financial Times blogrovatában fejti ki véleményét Mesterházy Attila a mai magyar kormányról
A Financial Times blogrovatában fejti ki... Mesterházy Attila írását közli az Orbán-kormányról a Financial Times...
Nemzetközi lapok véleménye az ukrajnai válságról
Nemzetközi lapok véleménye az ukrajnai... 2014. január 30. Az ukrajnai válság miatt megnövekedett annak kockázata, hogy...
A szentkorona-tan - mai érvényében

A szentkorona-tan - mai érvényében

ASzentkorona - tan, mint a magyar alkotmány máig élő és érvényes alapja, sokszor és sokak által felvetett kísértetként van jelen közgondolkodásunkban, az erről gondolkodók egy nem elhanyagolható csoportja felfogásában. Sokszor és sokat váltottunk erről már szót1. A magyar alkotmányosság a magyar jogállamiság sarkalatos kérdése. Éppen azok részéről, akik komolyan veszik, kerül megkérdőjelezésre. Ezáltal még távolabbra kerülünk attól, hogy egységes nemzeti közakarattal keressük a megoldást, a demokratikus jogállam megvalósítását. Éppen a gondolatot komolyan vevők táborának egy csapata tagadja meg ebben az együttműködést, tagadja, hogy a kérdés egyáltalán vita tárgyává tehető.

A Szentkorona-tan lényegéről röviden

A Szentkorona-tan lényegéről röviden

Bevezetőként rögzíteni kell, hogy a Szentkorona-tan nem a Szent Koronára vonatkozó különböző jellegű információk összessége, hanem Magyarország ősi íratlan történelmi alkotmánya. Lényege megmaradása mellett a történelem folyamán a nemzet akaratából a társadalmi-gazdasági fejlődésnek megfelelően formálódott. Legjellemzőbb állandó vonásai, amelyek az egyes korokban szinte sohase voltak explicit verbis kimondva, de mindig érvényesültek, ill. a magyar társadalom mindig érvényre akarta juttatni: A Szentkorona egyesíti az egész magyar politikai nemzetet. A 'politikai nemzet' fogalmát Deák mondta ki, és ez a fogalom mutatja a Szentkorona-tan folyamatosan bővülő tartalmát. A 'politikai nemzet' fogalma tartalmazza azt a kiterjesztést, ahogy a társadalmi viszonyoknak megfelelően a társadalom különböző részei rendelkeznek a Szentkorona-tagsággal. A Szent Koronának tagja a politikai magyar nemzet valamennyi egyéne (beleértve a nemzetiségeket azaz hungarusokat), a Szent Korona területe, azaz az ország földje valamint az uralkodó.

Szent Korona és néphagyomány

Szent Korona és néphagyomány

A népi kultúra ugyanúgy magyar hagyományainkat őrzi, mint történelmi ereklyéink. Kódolt üzenetet tartalmaz. Az üzenetek megfejtésére a mai kor embere már csak segítséggel képes. Az inkvizíció könyvégetései, az idegen hódítók pusztításai ellen csak a szóbeli hagyományozás és a továbbadandó üzenet átkódolása segít. A Koronáról szóló néhány levelem gondolatisága ennek a népdalokban, népmesékben és tárgyi emlékekben meglévó kódnak a megértésében próbál segíteni azoknak, akik a nagyvárosi élet révén a természettől és a mítoszoktól már telejesen elszakadtak. Mert Koronánk üzenete - bármilyen szokatlannak tűnik is - szoros kapcsolatban van népdalaink, balladáink, meséink üzenetével.

Szent Korona-tan

Szent Korona-tan

A Szent Korona-tan hívei szerint a felbomló törzsi szervezet, és a megyerendszer bevezetése szükségessé tette, hogy a Kárpát-medence szabad népeinek I. István jogi biztosítékot adjon kiváltságaik, jogaik megőrzésére és a király leválthatóságára - noha erre vonatkozó, István korából származó írásos bizonyíték nem áll rendelkezésre. A tan hívei szerint e gondolat jegyében I. István király az ú.n. Szent Koronát a mindenkori király fölé emelte. I. István király Imre herceghez intézett Intelmei alapján egy korona jelképezi az országot mint területet, az ország polgárait, a közigazgatási rendszert, az apostoli keresztény hitet, az apostolságot, az uralkodó személyét, az uralkodói tulajdonságokat és képességeket, a jogi intézményrendszert, az igazságos ítélkezést, a társadalmi türelmet (toleranciát), az ország védelmét és az országban lakó, együttélő, vendégként befogadott idegen népeket.

Szentkorona Tana

Szentkorona Tana

Nincs még egy olyan nemzet a Földön, amely egyetlen nemzeti ereklyéjének ekkora jelentőséget tulajdonítana és olyannyira tisztelné, mint a magyar nép a Szent Koronát. Birtoklásáért trónviszályok dúltak, sokszor árulások és összeesküvések áldozatává lett. Volt eset, amikor egyszerűen ellopták vagy titkon őrizték. Egy alkalommal hazaszállítása közben vesztették el, de mindig megkerült. Többször hurcolták ki az országból, föld alatt elásva rejtegették, és történt, hogy zálog tárgyát képezte. A korona "szent" elnevezése abból az áhítatból eredt, miszerint az államalapító királyt szentté avatták. Példa nélküli az a szemlélet is, melyet a régi feudális Magyarország alkotott a Szent Koronáról: a Szent Korona Tan. A Magyar Szent Korona a magyar történelem legbecsesebb emléktárgya, s a legrégebben használt, mind a mai napig épségben megmaradt királyi fejék Európában. A Magyar Szent Korona csaknem ezer esztendeje hozzá tartozik történelmünkhöz. A Magyar Szent Koronával ezer év alatt 55 magyar királyt koronáztak meg (csak két király fejére nem tették a Szent Koronát; II. János Zsigmondékra, mint "ellenkirályra", aki csak névleg uralkodott és 1570-ben le is mondott, valamint II. József fejére, aki saját akaratából nem koronáztatta meg magát).

Tudják-e, mi a Szent Korona-tan?

Tudják-e, mi a Szent Korona-tan?

Magyarország ugyanis, az az ország volt, amelynek nem volt írott alkotmánya, hanem az évszázados szokásjog volt az alkotmánya. (Még egy ilyen ország van, Anglia.) Ennek a szokásjog rendszernek, - 1848-ig -, gerince volt, a soha törvényerőre nem emelt Corpus juris Hungarici, amely tartalmazta első királyaink törvényeitől a XIX . századig megfogalmazott jogszabályokat és a hozzájuk kapcsolódó szokásjogot. E szokásjog gerincét Werbőczy Hármaskönyve képezte, amelyet 1515-ben ugyan megtárgyalt az országgyűlés, de soha törvényerőre nem emelték. A Hármaskönyv elvi gerincét képezte az úgynevezett Szent Korona -tan amely a Szent Koronában, mint fogalomban, egyesítette az ország területét, a királyt és a nemességet. (A Hármaskönyv a jobbágyságot teljes jogfosztással sújtotta.) A Szent Korona-tan lényege pedig az Aranybullától eredően az volt, hogy nincs nemesség király nélkül és nincs király nemesség nélkül. (Az Aranybulla 31.szakaszát, amely feljogosította a nemességet a fegyveres ellenállásra a király ellen, ha az nem tartja be a vállalt kötelezettségeit, 1687-ben a 4. törvénycikk eltörölte).

Tuti menü