Magyarország nyitólapja
nyitólapomnak
kedvenceimhez
Az oldal ismertetése
Magyar Alkotmány képes leírás - Alkotmány.tlap.hu
részletek »

Magyar Alkotmány - Alkotmány.tlap.hu

Képes leírás

Itt vagy: alkotmany.tlap.hu » Magyar Alkotmány
Keresés
Találatok száma - 7 db
 A Magyar Köztársaság alkotmánya

A Magyar Köztársaság alkotmánya

III. fejezet A köztársasági elnök 29.§ (1) Magyarország államfője a köztársasági elnök, aki kifejezi a nemzet egységét, és őrködik az államszervezet demokratikus működése felett. (2) A köztársasági elnök a fegyveres erők főparancsnoka. 29/A.§ (1) A köztársasági elnököt az Országgyűlés öt évre választja. (2) Köztársasági elnökké megválasztható minden választójoggal rendelkező állampolgár, aki a választás napjáig a harmincötödik életévét betöltötte. (3) A köztársasági elnököt e tisztségre legfeljebb egy alkalommal lehet újraválasztani. 29/B.§ (1) A köztársasági elnök választását jelölés előzi meg. A jelölés érvényességéhez az Országgyűlés legalább ötven tagjának írásbeli ajánlása szükséges. A jelölést az Országgyűlés elnökénél a szavazás elrendelése előtt kell benyújtani. Az Országgyűlés minden tagja csak egy jelöltet ajánlhat. Annak, aki több jelöltet ajánl, mindegyik ajánlása érvénytelen. (2) Az Országgyűlés a köztársasági elnököt titkos szavazással választja. A szükséghez képest többszöri szavazásnak van helye. Az első szavazás alapján megválasztott köztársasági elnök az, aki a képviselők kétharmadának szavazatát elnyeri.

1949. évi XX. törvény

1949. évi XX. törvény

A többpártrendszert, a parlamenti demokráciát és a szociális piacgazdaságot megvalósító jogállamba való békés politikai átmenet elősegítése érdekében az Országgyűlés - hazánk új Alkotmányának elfogadásáig - Magyarország Alkotmányának szövegét a következők szerint állapítja meg.

A Magyar Köztársaság Alkotmánya

A Magyar Köztársaság Alkotmánya

A Magyar Köztársaság Alkotmánya a Magyar Köztársaság alaptörvénye. Az Országgyűlés az alkotmányban szabályozza a Magyar Köztársaság jogrendjét, az állampolgárok alapvető jogait és kötelezettségeit, meghatározza az államszervezetre vonatkozó alapvető szabályokat. Mivel az alkotmány az állam legmagasabb szintű törvénye, egyetlen más jogszabály sem lehet ellentétes vele, efelett az Alkotmánybíróság őrködik.

Politika magazin hírek
A kormány tagadja, hogy az EU blokkolta volna a paksi bővítést
A kormány tagadja, hogy az EU blokkolta... Blokkolta az Európai Bizottság Magyarország 12 milliárd eurós atomenergetikai megállapodását Oroszországgal - állította a Financial Times. Bár az Index szerint az ő kérdésükre Navracsics Tibor EU-biztos is megerősítette a vétót, Giró-Szász András kommunikációs államtitkár később tagadta az FT hírét és hozzátette, helyreigazítást kértek a laptól. Nem hagyta...
A Financial Times blogrovatában fejti ki véleményét Mesterházy Attila a mai magyar kormányról
A Financial Times blogrovatában fejti ki... Mesterházy Attila írását közli az Orbán-kormányról a Financial Times...
Nemzetközi lapok véleménye az ukrajnai válságról
Nemzetközi lapok véleménye az ukrajnai... 2014. január 30. Az ukrajnai válság miatt megnövekedett annak kockázata, hogy...
Alkotmány - 1949. évi XX. törvény

Alkotmány - 1949. évi XX. törvény

I. fejezet Általános rendelkezések 1. § Magyarország: köztársaság. 2. § (1) A Magyar Köztársaság független, demokratikus jogállam. (2) A Magyar Köztársaságban minden hatalom a népé, amely a népszuverenitást választott képviselői útján, valamint közvetlenül gyakorolja. (3) Senkinek a tevékenysége sem irányulhat a hatalom erőszakos megszerzésére vagy gyakorlására, illetőleg kizárólagos birtoklására. Az ilyen törekvésekkel szemben törvényes úton mindenki jogosult és egyben köteles fellépni.2 2/A. § (1) A Magyar Köztársaság az Európai Unióban tagállamként való részvétele érdekében nemzetközi szerződés alapján - az Európai Uniót, illetőleg az Európai Közösségeket (a továbbiakban: Európai Unió) alapító szerződésekből fakadó jogok gyakorlásához és kötelezettségek teljesítéséhez szükséges mértékig - egyes, Alkotmányból eredő hatásköreit a többi tagállammal közösen gyakorolhatja; e hatáskörgyakorlás megvalósulhat önállóan, az Európai Unió intézményei útján is.3 (2) Az (1) bekezdés szerinti nemzetközi szerződés megerősítéséhez és kihirdetéséhez az országgyűlési képviselők kétharmadának szavazata szükséges. 3. § (1) A Magyar Köztársaságban a pártok az Alkotmány és az alkotmányos jogszabályok tiszteletben tartása mellett szabadon alakulhatnak és szabadon tevékenykedhetnek.

Alkotmányértelmezés

Alkotmányértelmezés

A Magyar Köztársaság Alkotmánya, vagyis alaptörvényünk a sok módosítás során már közeledett a nyugat-európai alkotmányokhoz. Az kétségtelen, hogy az alkotmány intézménye a XVII.-XX. század nyugat-európai politikai gondolkodás terméke, habár az "alkotmány" eszméjét több alkotmányjogász a római jogból, mások a "Magna Charta Libertatum" címmel Angliában 1215-ben kiadott bullából eredeztetik. Úgyszólván az alkotmányok kihirdetésével egyidős az a vita is, hogy ki (mely szervek, "közjogi méltóságok", stb.) értelmezhetik az alkotmányt.

Ősi Magyar Alkotmány

Ősi Magyar Alkotmány

Történelmi esemény helyszíne volt a szolnoki Megyeháza. Fejér Andor, a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Közgyűlés elnöke ünnepélyes keretek között vette át a Magyar Történeti Alkotmány díszkötetét dr. Kelemen Andrástól, a Magyarországért Kulturális Egyesület alelnökétől. Ez alkalomból mondott beszédet Lezsák Sándor, a Magyar Országgyűlés alelnöke az ünnepségen, aki többek között arról szólt, hogy azok, akik kezükbe veszik az Ősi Magyar Alkotmányt, e könyvben megtalálják azokat a magyarságot jellemző történelmi momentumokat, amelyek alapján ma is érezhetik együvé tartozásukat. Azok is, akik a Kárpát-medencében és azok is, akik a tengeren túl élnek. Az országgyűlés alelnöke felelevenítette a rendszerváltozás kori alkotmányozás körülményeit, azt, hogy égetően szükség lenne a politikai történések miatt új alkotmányozó nemzetgyűlésre.

Szavazás mindenkinek az alkotmányról , és hétköznapi dolgokról

Szavazás mindenkinek az alkotmányról , és hétköznapi dolgokról

A honlap fő profilja , hogy kérdőíveket , szavaztasson , a kérdőívek nem tudományosan vannak összeállítva , hanem különböző ötletek alapján. A kérdések között vannak komolyak és bulvár igényeket kiszolgálók is. A beépített transzlátor segítségével több nyelvre fordíthatók így szerepelhetnek benne magyar és külföldi szavazások is. Vannak állandó oldalak mint pl. Kérdés a Nőkhöz? vagy Kérdés a Férfiakhoz? 15 -15 kérdőívvel. Nem szükséges szavazni ahhoz, hogy a szavazás eredményét megtekintsük, elég az Eredmények linkre kattintani.

Tuti menü