Magyarország nyitólapja
nyitólapomnak
kedvenceimhez
Az oldal ismertetése
Emberi jogok képes leírás - Alkotmány.tlap.hu
részletek »

Emberi jogok - Alkotmány.tlap.hu

Képes leírás

Itt vagy: alkotmany.tlap.hu » Emberi jogok
Keresés
Találatok száma - 8 db
  Az ember szabadságáról és a polgári jogokról

Az ember szabadságáról és a polgári jogokról

Az önmagában élő embernek nincsenek jogai, az ember önmagában a jog nélküliség, a teljes szabadság állapotában él, csak kötelességei vannak önmagával szemben. Nincs joga leszedni a gyümölcsöt a fáról, nincs joga megölni az antilopot, hanem szabadsága van ezekre. Az ember szabadsága a természet által korlátozott: szabad neki repülni, csak képessége, lehetősége nincs rá, a magában élő ember szabadságának egyetlen korlátja van: önmaga. A jog legalább két embert tételez fel. A jog egy megállapodás: tiszteletben tartom a tiédet, cserében azért, hogy te is tiszteletben tartsd az enyémet, a jog egy önkorlátozási nyilatkozat, az ember saját szabadságának korlátozása, egy garancia, a másik azonos szabadságának elismerésére. Azaz az embernek miközben önmagában nincs joga, képes egy másiknak adni, és képes egy másiktól kapni jogot.

Alapvető emberi és állampolgári jogok

Alapvető emberi és állampolgári jogok

Az alapvető emberi és állampolgári jogok fogalmának, lényegének, tartalmá¬nak kialakulása, fejlődése hosszú történelmi folyamat eredménye. Három olyan nemzetközi szerződés van, amelyek az említett jogok mai értelemben vett katalógusát" tartalmazzák. Ezek az Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozata; a Polgári és Politikai Jogok Nemzetközi Egyezségokmánya; a Gazdasági, Szociális és Kulturális Jogok Nemzetközi Egyezségok¬mánya és az emberi jogok és az alapvető szabadságok védelméről szóló római egyezmény. Az említett egyezményekhez hazánk is csatlakozott, és ezzel kötelezettséget vál¬lalt az emberi és állampolgári jogok tiszteletben tartására, védelmére. Az Alkotmány tartalmazza a legfontosabb alapjogok felsorolá¬sát, de nem kevésbé fontos ezek érvényre jutásának biztosítékrendszere.

Az emberi és kisebbségi jogok

Az emberi és kisebbségi jogok

A szocialista világtábor (1989) feloszlása után egyre több szó esik az emberi és kisebbségi jogokról; Európában főleg a volt szocialista államok küzdenek ezzel a problémával - (Cseh)Szlovákia, Jugoszlávia, Románia, Bulgária és a szétesett Szovjetunió utódállamai (Ukrajna, Lettország, Litvánia, Észtország).

Politika magazin hírek
A kormány tagadja, hogy az EU blokkolta volna a paksi bővítést
A kormány tagadja, hogy az EU blokkolta... Blokkolta az Európai Bizottság Magyarország 12 milliárd eurós atomenergetikai megállapodását Oroszországgal - állította a Financial Times. Bár az Index szerint az ő kérdésükre Navracsics Tibor EU-biztos is megerősítette a vétót, Giró-Szász András kommunikációs államtitkár később tagadta az FT hírét és hozzátette, helyreigazítást kértek a laptól. Nem hagyta...
A Financial Times blogrovatában fejti ki véleményét Mesterházy Attila a mai magyar kormányról
A Financial Times blogrovatában fejti ki... Mesterházy Attila írását közli az Orbán-kormányról a Financial Times...
Nemzetközi lapok véleménye az ukrajnai válságról
Nemzetközi lapok véleménye az ukrajnai... 2014. január 30. Az ukrajnai válság miatt megnövekedett annak kockázata, hogy...
Az Emberi és Polgári Jogok Nyilatkozata

Az Emberi és Polgári Jogok Nyilatkozata

A francia Emberi és Polgári Jogok Nyilatkozatát 1789. augusztus 26-án fogadta el az alkotmányozó nemzetgyűlés. Első változatát La Fayette fogalmazta, de az amerikai Függetlenségi Nyilatkozat alkotója, Thomas Jefferson is részt vett elkészítésében. Hasonló szellemiségük ellenére, a francia konkrétabb, pontosabban megfogalmazott alkotás. Az Emberi és Polgári Jogok Nyilatkozatának első pontja kimondja, hogy társadalmi különbségek a közösség szempontjából, a társadalomban betöltött szerep hasznossága szerint lehetnek, egyébként minden ember szabadnak, és jogilag egyenlőnek születik. Rousseau tanai is megtalálhatóak a nyilatkozatban, többek között a második cikkelyben, amely az ember természetes jogaira hivatkozik. A negyedik is ezzel a témával foglalkozik, kimondja, hogy ebben semmi illetve senki nem korlátozhatja, kivételt képez ez alól néhány társadalmi szabály. A VI. cikkely kimondja, hogy mivel a törvény a közakarat kifejezőeszköze, ezért minden polgárnak joga kell, hogy legyen részt venni azok alkotásában. Továbbá, a törvény előtt minden polgár egyenlő, ezért mindenki különböző politikai tisztségekre is választható, egyedül erényeik és képességeik befolyásolhatják alkalmasságukat. A XII. pont rendelkezik arról, hogy a jogok biztosításához karhatalom szükséges, melynek fenntartási költségeit a polgárok között egyenlően kell elosztani. (XIII. cikkely.)

Emberi jogok és alapvető szabadságjogok

Emberi jogok és alapvető szabadságjogok

A 18. században született meg az a felismerés, hogy az ember szabadnak születik, az állam pedig erőszakot gyakorló szervezetként ezt a szabadságot különböző módon korlátozza. Ezért a hatalmat korlátozni kell és meg kell húzni a határvonalat, melyet nem szabad átlépnie. Ahhoz, hogy az állam korlátozva és jogilag rendezve legyen, az emberi jogok pedig megfelelő védettséget élvezzenek, ezt nyilvánosan kell közzétenni, és be kell iktatni az egyes országok legfelsőbb jogi okiratai, az alkotmány közé.

Hogyan lehet alkotmányos jog

Hogyan lehet alkotmányos jog

Tovább is kérdezhetünk: "Kétségbe vonta valaki az egészséges környezet iránt érvényesíteni kívánt jogainkat?" És így is lehet folytatni a kérdezősködést: "Mi az, hogy egészséges környezet? Mit biztosíthatnának ezen a téren a törvények? Jutottunk-e valamire a környezetvédelmi jogszabályokkal?" Vagy: "Lehetséges-e valóságos emberi jog alkotmányos rögzítés (vagy inkább kalibrálás) nélkül?"

Kisebbségi autonómiák Európában

Kisebbségi autonómiák Európában

Így vált hivatalossá a katalán nyelv Katalóniában, Valenciában és a Baleár-szigeteken, a gallego Galíciában, a baszk Baszkföldön, illetve Navarrában. Érdekességként említhető meg, hogy a baszk, a katalán, és a galíciai mellett hivatalos nyelvként elismert az okszitán spanyolországi változata: az 5000-6000 ember által beszélt arániai (spanyolul: aranes) nyelv. (Katalónia önkormányzati statútumának 6. cikkében a negyedik szakasz kimondja: Az arániai nyelv az oktatás és különleges megbecsülés és védelem tárgya. Találóan jegyzi meg az európai kisebbségi kérdés szakértője, Klein András, hogy a katalán kormány az arániai nyelvet Madridnak mutatott jó példaként emelte hivatalos rangra.

Polgári Jogok

Polgári Jogok

Az alapvető emberi és polgári jogok első, a győztes francia burzsoázia által megfogalmazott és 1789. aug. 26-án az Alkotmányozó Nemzetgyűlés által elfogadott megfogalmazása. Lényegében szakított a feudalizmus hierarchikus társ. felfogásával. Leszögezi, hogy "az emberek egyenlő jogokkal, szabadnak születnek és azok is maradnak", "mindenkinek joga van a szabadsághoz, a tulajdonhoz, a biztonsághoz, az elnyomóval szemben kifejtett eltenálláshoz. Minden polgár írásban, szóban és minden módon szabadon nyilváníthatja véleményét, de büntethető, ha visszaél szabadságával."

Tuti menü